حسین اسکندری

حسين اسکندري

دانشیار

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی مکانیک

heskandari [at] pgu.ac.ir

077-31222153

Homepage
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 4 اسفند 1399