ترم تابستان در دانشگاه خلیج فارس برگزار نمی‌شود

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 تیر 1401
responsive image

با توجه بخشنامه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر برگزاری حضوری ترم تابستان در دانشگاه ها (در صورت ارایه) وبا  نظر به مشکلات مربوط به کمبود برق و تامین امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان، ترم تابستان در دانشگاه برگزار نمی گردد.

ضمناً به استحضار می رساند موافقت گروه ها با مهمانی دانشجویان برای گذراندن ترم تابستان در دانشگاه های دیگر منوط به برگزاری حضوری (کلاس ها و امتحانات) در آن دانشگاه می باشد.