معرفی:
پژوهشکده خلیج فارس در سال 1375 بدنبال رسالت هاي پژوهشي دانشگاه در زمينه پژوهش هاي بنيادي و كاربردي علوم زيستي  دريايي در دانشگاه خليج  فارس تاسيس گرديد و هم اكنون با اصلاح ساختار تشكيلاتي، افزايش اعتبارات و بودجه هاي پژوهشي و خريدهاي ارزي و ريالي به صورت يكي از مراجع علمي درياي و اقيانوسي در  منطقه جنوب كشور در حال انجام وظايف پژوهشي مي باشد.پژوهشکده خليج فارس در حال حاضر داراي گروه هاي پژوهشي زير مي باشد:
1- گروه پژوهشي محيط زيست                                                      
2- گروه پژوهشي زیست فناوری دریا
3- گروه پژوهشي  زیست دریا و شیلات
اين پژوهشکده در حال حاضر داراي  اعضائ  هيات علمي تمام وقت و تعدادي همكار هيات علمي شاغل در ساير ارگانهاي اجرايي و پژوهشي مي باشند. شايان ذكر است تعداد ديگري از  اعضاي هيات علمي اين مركز به صورت بورسيه در دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور مشغول به تحصيل مي باشند.
 
وظايف پژوهشي پژوهشکده خليج فارس انجام امور پژوهشي در زمينه شاخه هاي گوناگون علوم زيستي دريايي بويژه مطالعات زيست محيطی  ، بیوتکنولوژی و بيولوژي دريا مي باشد و هم اكنون با بسياري از ارگانهاي اجرايي و پژوهشي منطقه جنوب و ساير نقاط كشور در حال همكاري مي باشد.
 
 رئیس:  دکتر سید جواد حسینی 
 آدرس: بوشهر - خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خليج فارس - پژوهشکده خلیج فارس
 پست الکترونیکی :        pgrsc@pgu.ac.ir
تلفن: 2222030-0771
 نمابر : 4546518 - 0771
 
 

 

 
شاخص موقعيت