محتوای ژورنال

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول94-93 دانشگاه خلیج فارس

دوشنبه 10/6/93 لغایت سه شنبه 11/6/93

ورودی های 89 و ماقبل

چهارشنبه 12/6/93 لغایت یکشنبه 16/6/93

فقط ورودی های 90

دوشنبه 17/6/93 لغایت  شنبه 22/6/93

فقط ورودی های 91

یکشنبه 23/6/93 لغایت سه شنبه 25/6/93

فقط ورودی های 92

چهارشنبه 26/6/93 لغایت جمعه28/6/93

با تاخیر کلیه ورودی ها

شنبه 29/6/93

شروع کلاس ها

 

 

 

                                                                                                                                  آموزش دانشگاه

 

 

محتوای ژورنال

اطلاعيه ثبت نام از  پذيرفته شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دوره کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه خلیج فارس

 

الف - تاريخ ثبت‌نام از پذيرفتگان: 

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ هر يك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه خلیج فارس اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌  می شود  كه در يكي از روزهاي شنبه 15/6/93، يكشنبه 16/6/93 و يا دوشنبه 17/6/93 به شرح جدول ذیل براي ثبت‌نام‌  شخصا به دانشگاه  خلیج فارس ( بوشهر- خیابان شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی) مراجعه نمايند. 

 

 

ردیف

روز

تاریخ

دانشکده

1

شنبه

15/6/93

علوم پایه،

علوم و فنون دریایی

2

یک شنبه

16/6/93

ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی

3

دوشنبه

17/6/93

مهندسی،

 نفت، گاز و پتروشیمی

 

 

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم مربوطه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن‌دسته از پذيرفتگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون  دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ بوده‌اند ، مي‌بايست تا تاريخ 31/6/93 فارغ‌التحصيل شوند.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 94-1393 توسط پذيرفتگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

1-6- داوطلبانيكه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد، را ارائه نمايند.

2ـ6ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران(بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

7- واریز مبلغ 200000 ریال به حساب 2642059060 بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس

 

د - تذكرات‌ مهم

1ـ حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفتگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ بايد با معدل‌ی‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي آنان كمتر از معدل اعلام شده  در زمان ثبت نام در آزمون باشد) جداً خودداري خواهد شد.

لذا به اين‌دسته از پذيرفتگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند.

 

 3 ـ از پذيرفته شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/93 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

4 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

5 ـ به اطلاع پذيرفته شدگان‌ آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 مي‌رساند كه مطابق ضوابط ، در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولي، مجاز به شركت وانتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 نخواهند بود.  

 

محتوای ژورنال

اطلاعيه ثبت نام از  پذيرفتگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» نيمه‌متمركز سال 1393 دانشگاه خلیج فارس

 

الف - تاريخ ثبت‌نام از پذيرفتگان: 

از كليه‌ داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفتگان‌ نهايي‌ هريك‌ از كدرشته محل‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه خلیج فارس اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌  می شود  كه در يكي از روزهاي شنبه 1/6/93، يكشنبه 2/6/93 و يا دوشنبه 3/6/93 براي ثبت‌نام‌  شخصا به دانشگاه  خلیج فارس ( بوشهر-بولوار شهید ماهینی- دانشگاه خلیج فارس-سازمان مرکزی- کارشناس تحصیلات تکمیلی-آقای مظفری ) مراجعه نمايند. 

 

شايان ذكر است گزينش نهائي آزمون براساس 30 درصد نمره آزمون كتبي و 70 درصد نمره مصاحبه صورت پذيرفته است. 

ب - مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌: 

1- اصل‌ و يك نسخه تصوير مدارك‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ارشد قيد شده‌ باشد.

تبصره‌1- پذيرفتگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت‌نام به موسسه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره‌2- آن‌دسته از پذيرفتگاني‌ كه‌ در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام 5/9/1392 لغايت 11/9/1392) دانشجوي سال آخر مقطع كارشناسي‌ارشد بوده‌اند و مي‌بايست تا تاريخ 31/6/93 فارغ‌التحصيل شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس ‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/92 (و يا حداكثر تا تاريخ 30/11/92) توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي‌ارشد در فرم مخصوص (مندرج در صفحه 44 دفترچه راهنماي ثبت‌نام) درج و پس از تأييد مسئول ذي‌ربط به هنگام ثبت‌نام ارائه گردد.

2- اصل‌ و دو سري‌ تصوير از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و كارت ملي.

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه آنها‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 94-1393 توسط پذيرفتگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد؛ ‌در غير اين‌ صورت،‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.

1-6- داوطلبانيكه با استفاده از سهميه رزمندگان (ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي- نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-‌ و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي) قبول شده‌اند، لازم است معرفي‌نامه رسمي از ارگان مربوط با امضاء و مهر هريك‌ از رؤساي‌ ارگان‌هاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي چهارگانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد، را ارائه نمايند.

2ـ6ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه ايثارگران(بنياد شهيد و امور ايثارگران) پذيرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام، ملزم به ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام، همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد.

3-6- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان "رسمي- قطعي" و يا "رسمي- آزمايشي" وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي آنها از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي‌پذيرد، مي‌باشد. 

د - تذكرات‌ مهم

1ـ حضور شخص پذيرفته براي ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ‌هاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد و عدم مراجعه پذيرفتگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.

2- معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌ بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام، شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحله مصاحبه اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشد. بديهي است كه از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده  در زمان ثبت نام در آزمون باشد) جداً خودداري خواهد شد.

لذا به اين‌دسته از پذيرفتگان توصيه مي‌گردد به محل قبولي خود مراجعه ننمايند و درصورت لزوم چنانچه در اين‌باره سوالي دارند مي‌توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند.

 

 3 ـ از پذيرفتگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/93 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان، طبق‌ مقررات‌ با ايشان‌ رفتار خواهد شد.

4 ـ در هر مرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌‌يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

5 ـ به اطلاع داوطلبان آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1393 مي‌رساند كه مطابق ضوابط پذيرفتگان نهايي آزمون دكتري سال 1393 حتي در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولي، مجاز به شركت وانتخاب رشته در آزمون دكتري تخصصي «Ph.D» سال 1394 نخواهند بود.  

محتوای ژورنال

محتوای ژورنال

 

به نام خدا

مراسم تجلیل از سرآمدان آموزش ساعت 17 روز یک شنبه 14 اردیبهشت ماه 1393 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی برگزار خواهد شد.

در این مراسم از اساتید سرآمد  آموزشی تجلیل خواهد شد و   از دانش جویان رتبه اول در سال 1392 (نیمسالهای 13912 و 13921) ورودی های 89، 90 و 91 در مقطع کارشناسی و دانش جویان رتبه اول ورودی 1391 در مقطع کارشناسی ارشد تشویق خواهند شد.

دانشجویان رتبه اول  سال 1392  دوره کارشناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

مهندسی دریا

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

الهه زهدی

12/18

2

90

محمد امین یعقوبی

08/19

3

91

ایوب اسفندیاری

94/16

 

مهندسی عمران

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

معصومه ابراهیمی

88/18

2

90

رودابه دشتی

36/16

3

91

علیرضا بهادری نژاد

44/16

 

مهندسی مکانیک

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

زینب حیدری

41/18

2

90

ایمان بهمنی

95/17

3

91

احمد زارعی

83/18

 

مهندسی شیمی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89 رتبه اول

محمد جواد رویین تن

38/18

2

89 رتبه دوم

محمد آردانه

14/17

3

90

تهمینه برزگر

55/18

4

91

صادق فتحی

14/18

 

مهندسی کامپیوتر

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

ایرن مظلوم زاده

08/19

2

90

پرویز برومند فر

09/17

3

91

میثم علیزاده

94/15

 

 

 

مهندسی برق

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

حمید حسنی

49/17

2

90

محمدرضا ساطوری

53/19

3

91

ندا افشار

73/17

 

آمار و کاربردها

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

حمیدرضا بیدار مغز

80/18

2

90

محمد همتی خواه

44/17

3

91

رضا توفیقی

24/18

 

ریاضیات و کاربردها

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فاطمه زارعی

3/19

2

90

مهدی نظامی آذر

97/17

3

91

رویا حسنی توابع

07/17

 

شیمی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

بهاره جم رتبه

51/18

2

90

فریبا ضیایی

57/17

3

91

مهدی امیری

17/18

 

فیزیک

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

مریم صفوی

01/18

2

90

رعنا شجاعی

00/18

3

91

مریم اکابریان

86/17

 

 

 

 

 

حسابداری

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

معصومه شمسا

97/18

2

90

حمیدرضا تابش

35/19

3

91

علیرضا عرب زاده

89/19

 

مدیریت بازرگانی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

طاهره دهقان انبوی

7/19

2

90

سولماز موسوی شورگلی

19

3

91

نسترن فرحمند حیدریان

8/19

 

علوم اقتصادی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فهیمه توانگر

9/18

2

90

علی شاکر درگاه

9/18

3

91

مریم عاشوری

5/19

 

زبان و ادبیات عرب

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فاطمه محمدی

56/19

2

90

علی طاهری

73/18

3

91

رقیه ناظری

07/19

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فرزانه محمودوند

99/18

2

90

اکبر غندی

44/18

3

91

نرگس محمدی

16/18

 

 

 

 

تاریخ

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

آمنه پرویزی

50/19

2

90

سعیده شاکری

97/18

3

91

پریسا کرم زاده

91/18

 

زبان و ادبیات انگلیسی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

زهرا شیخی شهیدزاده

22/18

2

90

مرجان شغابی

76/18

3

91

نصراله چشم برزمین

75/18

 

مدیریت صنعتی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

زهرا احمدی

67/18

2

90

سعید شیرازی

66/17

3

91

سیده سرور فرهی

18/18

 

مهندسی معماری

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

حکیمه الهی

25/18

2

90

جلیل شاعری

99/18

3

91

رویا پروین

77/17

 

شیلات- تکثیر و پرورش

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

منا محمدپور

61/17

2

90

محمدجعفر لطفی زاده

58/17

3

91

رضوان تمدنی

61/16

 

 

 

 

 

 

علوم باغبانی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

سهیلا قاسمی کللی

41/17

2

90

سجاد حیدری

50/17

3

91

زینب کشاورز

01/17

 

اصلاح نباتات

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

ساره قاسمی

91/17

2

90

مرتضی جعفری

71/16

3

91

فاطمه خوشبختی

15/16

 

شیلات- بوم شناسی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

90

طیب حسین پور

81/17

2

91

فاطمه شعبانی

23/17

 

تکنولوژی تولیدات گیاهی

 

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

91

فاطمه یوسفی

97/16

 

 

مهندسی کامپیوتر(جم)

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

فریبرز زارع زاده

05/19

2

90

علی متکلم

12/18

3

91

سعید احمد پور

93/14

 

مهندسی صنایع(جم)

ردیف

ورودی

نام و نام خانوادگی

معدل

1

89

زهرا هواشی نژادیان

84/18

2

90

زین العابدین مهتری

00/18

3

91

حسن زیارتی

89/17

 

محتوای ژورنال

اطلاعیه


به اطلاع کلیه دانشجویان دوره دکتری و داوطلبان گرامی می رساند:

« آزمون بسندگی زبان دانشگاه خلیج فارس»

در تاریخ یکشنبه 93/2/14 ساعت 10 صبح در محل سالن امتحانات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

داوطلبان باید با مراجعه به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه آقای مظفری(4222068) و پرداخت هزینه ثبت نام  به مبلغ سیصد هزار ریال(300000) ریال تا آخر وقت اداری روز شنبه 93/2/13ثبت نام بعمل آورند.

داوطلبان سایر دانشگاهها نیز می توانند بصورت تلفنی ثبت نام نمایند و قبل از شروع امتحان هزینه ثبت نام را  به صورت نقدی به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( آقای مظفری )پرداخت نمایند.

همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.

                                                                                                            تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

 

 

 

جدول زمان بندی انتخاب واحد مقدماتی نیمسال اول94-93 دانشگاه خلیج فارس

شنبه 13/2/93 لغایت جمعه 26/2/93

تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید

یکشنبه 28/2/93

فقط ورودی های 89 و ماقبل

دوشنبه 29/2/93 لغایت سه شنبه 30/2/93

فقط ورودی های 90

چهار شنبه 31/2/93 لغایت شنبه 3/3/93

فقط ورودی های 91

یکشنبه 4/3/93 لغایت چهار شنبه7/3/93

فقط ورودی های 92

پنج شنبه 8/3/93 لغایت یکشنبه 11/3/92

با تاخیر (کلیه ورودی ها)

 

 

 

  • دانشجویانی که فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نکرده باشند، مجاز به انتخاب واحد نخواهند بود.
  • زمان شروع انتخاب واحد 8 صبح می باشد.  
  • دانشجویان شبانه که انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92 خود را ثبت نهایی نکرده باشند،
  •  قادر به انتخاب واحد مقدماتی نیمسال اول 94-93 نخواهند بود.

                                                                                                                                                                          آموزش دانشگاه

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دانشگاه خلیج فارس

 

انتخاب واحد

10/06/93 لغایت 25/06/93

شروع کلاسها

29/06/93

حذف و اضافه

5/07/93 لغایت 09/07/93

حذف نهایی

7/10/93 لغایت 8/10/93

پایان کلاسها

18/10/93

شروع امتحانات

20/10/93

امتحانات دروس عمومی

21، 28 و 30 دی ماه 93

پایان امتحانات

05/11/93

 

 

آموزش دانشگاه

 

 

رونوشت:

-       ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار

-       معاونین محترم دانشگاه جهت استحضار

-       روسای محترم کلیه دانشکده ها جهت استحضار

-       مدیر محترم حراست دانشگاه جهت استحضار

-       مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه جهت استحضار و قرار دادن آن در پرتال دانشگاه

 

 

 

محتوای ژورنال

 

 

اسامی پذیرفته شدگان رشته مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

امین رستمی

2

حسین مرادی

3

حسین جوشن

4

غلامحسین محسنی

5

علیرضا باشی

6

حمیدرضا عشایری

7

اسماعیل غلامپور

8

افشین حفظی

9

محمدرضا رستگار

10

اسدالله خادمی نیا

11

اسماعیل مستونی

12

مهسا امینی

13

رضا فرزادنیا

 


 

اسامی پذیرفته شدگان رشته تاریخ مطالعات خلیج فارس

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

اسد کرمی

2

علیرضا اسلام دوست

3

ندا عبیدی

4

حسین تنگکیان

5

سیروس دهقانی

6

مرضیه محمد آبادی

7

علیرضا رایان پور

8

محمدباقر سعادت

9

عیسی زیرایی

10

عذرا هوشمند

11

یاسر ذاکری

 


 

اسامی پذیرفته شدگان رشته برق قدرت

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسین محمدپور

2

احسان گرد

3

وحید سلطانی

4

حامد پریچه

5

صادق زنده بودی

6

بهروز برق سوار

7

ملیحه مقدس

8

مهدی میکائیلی

9

محسن هاشم زاده

10

جهانگیر تل اشکی

11

مصطفی دهقانی

12

مهدی زارع خضری

13

کیومرث دهداری

14

جواد ظهوریان شهرزادی

15

محمد دیسی

16

نصرالله اسماعیلی

17

فهیمه بیات

 


 

اسامی پذیرفته شدگان رشته اقتصاد انرژی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سید علی اکبر هاشمی

2

عبدالله علی پور

3

علی معصومی

4

نوید آریان

5

رامین بوستانی

6

غلامرضا رضایی

7

مهدی آقایی

8

بی بی رباب سید زاده آزاد

9

فتح اله محمودی

10

باقر باقروند

11

مهدی عاشوری

12

علی منصور آبادی

13

افسانه دهقانی

14

محسن کاووسی

15

مرضیه باقری

16

یوسف کروبی نیا

17

علی عالی حسینی

18

محمد عباسی

 


 

اسامی پذیرفته شدگان رشته برق مخابرات

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

داوود جعفری

2

محمد زارعی فر

3

مهدیه علایی

4

محمدرضا خیر

5

عباس فرمانی

6

مریم بنی گزی

7

الهه حیدرشناس

8

جعفر توکل پور

9

باقر شهامت آذر

10

حمیده بریدانی

11

گل ناز گلستانی

12

جواد مرزبان

جهت مشاهده اطلاعات ثبت نام و مدارک مورد نیاز به لینک زیر مراجعه فرمائید.

http://www.pgu.ac.ir/web/pardis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 (بهمن  1392) در رشته های زیر مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد پذیرفته شدگان هر رشته  به حداکثر نرسد شروع تحصیل همان رشته  در مهرماه 1393  خواهد بود.

رشته های پردیس دانشگاهی

1.     آموزش زبان انگلیسی

2.     مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

3.     اقتصاد انرژی

4.     مهندسی برق – قدرت

5.     برق - مخابرات

6.     تاریخ مطالعات خلیج فارس

7.     شیمی معدنی

8.     ریاضی کاربردی آنالیز عددی

9.     فیزیک هسته ای

10. آمار اقتصادی اجتماعی

11. زبان و ادبیات عرب

12.  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

 شرایط ثبت نام  در پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس

الف:شرایط عمومی

1. دارا بودن صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه تحصیل در پردیس های دانشگاهی جهت ادامه تحصیل
2. نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

ب: شرایط اختصاصی

1. داشتن گواهی معتبر پایان دوره کارشناسی با معدل حداقل  12 از 20 ازدانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
2. پرداخت شهریه ثابت و متغیر براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه                                          

 3. قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه

4- 20% از سهمیه پذیرش به ایثارگران و خانواده های آنان ( با ارسال گواهی معتبر) به شرط کسب حد نصاب علمی لازم تعلق می گیرد.

 

                                                                                            

مراحل ثبت نام:

• ثبت نام اولیه از 9  دی ماه لغایت 8  بهمن ماه   1392 صورت خواهد گرفت.
• داوطلبان می بایست پس از دریافت فرم ثبت نام از طریق وب سایت دانشگاه  خلیج فارس و تکمیل آن، مدارک خواسته شده را توسط پست پیشتاز به آدرس بوشهر -  دانشگاه خلیج فارس – حوزه معاونت آموزشی ارسال دارند.
• پذیرش از طریق  مصاحبه و  آزمون کتبی صورت می پذیرد.
• برای دانشجویان مرد ایرانی برابر قوانین نظام وظیفه عمومی، پس از پذیرش و ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی خواهد شد.
• محل تحصیل در پردیس دانشگاه خلیج فارس بوده و بصورت حضوری و تمام وقت می باشد.
• طول دوره بر اساس مقررات و  تقویم دانشگاه خلیج فارس می باشد.
• به فارغ التحصیلان دانشنامه رسمی دانشگاه خلیج فارس  داده خواهد شد.
• پردیس دانشگاهی هیچگونه تعهدی درخصوص تأمین خوابگاه و سایر خدمات رفاهی ندارد.. 

مدارک لازم   برای ثبت نام در پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس

مدارک لازم برای درخواست شرکت و تحصیل در هر یک از رشته های کارشناسی ارشد  پردیس دانشگاهی:

1. تکمیل فرم ثبت نام اولیه (برای تهیه فرم اینجا راکلیک کنید.  ابتدا فایل را ذخیره و سپس آن را باز نمایید.)
2. رو گرفت مدرک تحصیلی دوره ی کارشناسی.( یا گواهی مبنی بر فراغ التحصیلی تا تاریخ 29/10/1392  جهت دریافت فرم فراغت از تحصیل اینجا را کلیک کنید. ابتدا فرم را ذخیره سپس آن را باز کنید.)
3. روگرفت ریز نمرات دوره ی کارشناسی.
4. روگرفت از تمام صفحات شناسنامه (شماره تلفن های ثابت و همراه و همچنین پست الکترونیکی به صورت خوانا در پشت تصویر شناسنامه ذکر گردد)
5. دو قطعه عکس 4×3 با ذکر مشخصات داوطلب در پشت آنها .
6. روگرفت کارت معافیت دایم/ کارت پایان خدمت نظام وظیفه/ دفترچه ی آماده به خدمت و برای داوطلبانی که به تحصیل مشغول هستند ارائه ی گواهی اشتغال به تحصیل کافی میباشد.
7.  اصل فیش پرداخت هزینه تشکیل پرونده و بررسی درخواست داوطلبان به مبلغ1000000ریال (یک ملیون ریال) به حساب شماره2642059060بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس بنام درآمدهای اختصاصی  دانشگاه خلیج فارس قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور.

*یاد آوری:در صورت پذیرش داوطلب، ارائه اصل کلیه مدارک یاد شده در هنگام ثبت نام الزامی است.
نحوه ی ارسال مدارک :
داوطلبان می بایست کلیه مدارک مورد درخواست را بوسیله پست پیشتاز یا بصورت دستی حد اکثر تا تاریخ 8/11/92 به آدرس بوشهر- دانشگاه خلیج فارس -حوزه معاونت آموزشی  ارسال  نمایند. تاریخ آزمون دهم بهمن ماه و تاریخ توزیع کارتها یک روز قبل از آزمون است

 توجه: مدارک رسیده در زمان مقرر مورد بررسی و نتیجه آزمون  از طریق وب سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 07714222444   آقای اصبعی تماس بگیرید.

شهریه کارشناسی ارشد

 

ردیف

واحد

شهریه ثابت به ریال

1

شهریه ثابت

9500000

2

هر واحد نظری

2500000

3

هر واحد عملی

3000000

4

هر واحد درس آزمایشگاهی

3500000

5

هر واحد پایان نامه های آزمایشگاهی

5500000

6

هر واحد پایان نامه های نظری

4000000

 

 

داوطلب گرامی برای دریافت منابع ازمون اینجا کلیک نمایید.

محتوای ژورنال

                                  به نام خدا

بدینوسیله نتایج امتحان بسندگی زبان انگلیسی که در تاریخ 20/8/92 توسط گروه زبان انگلیسی برگزار گردید، اعلام  می گردد. لازم به ذکر است که نتایج از 100 نمره محاسبه شده و حد اقل نمره قبولی 50 می باشد.

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

وضعیت قبولی

1

9219230001

40

چهل

مردود

2

9119235001

41

چهل و یک

مردود

3

9219325001

44

چهل و چهار

مردود

4

911920003

45

چهل و پنج

مردود

5

9219132001

46

چهل و شش

مردود

6

9119230001

48

چهل و هشت

مردود

7

9119234002

50

پنجاه

قبول

8

9219235001

51

پنجاه و یک

قبول

9

9119231002

52

پنجاه و دو

قبول

10

9119233002

55

پنجاه و پنج

قبول

11

اعظم انبارکی

58

پنجاه هشت

قبول

12

9119231001

67

شصت و هفت

قبول

13

9119129004

38

سی و هشت

مردود

14

9219235002

38

سی و هشت

مردود

15

9219129002

37

سی و هفت

مردود

16

--------

35

سی و پنج

مردود

17

9219325003

35

سی و پنج

مردود

18

9119129001

34

سی و چهار

مردود

19

9119325003

34

سی و چهار

مردود

20

9119233001

33

سی و سه

مردود

 

محتوای ژورنال

اطلاعیه مصاحبه از داوطلبان ورود به مقطع دکتری در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه در سال تحصیلی 92-93

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان ورود به مقطع دکترای دانشگاه در رشته های 1. مهندسی شیمی (دوره روزانه) 2. مهندسی شیمی (پردیس خودگردان) 3. تاریخ  ایران بعد از اسلام (پردیس خودگردان) 4. شیمی آلی (پردیس خوگردان) 5. ریاضی کاربردی (پردیس خودگردان) بدین وسیله از ایشان دعوت می شود که مطابق جدول زمان بندی زیر برای مصاحبه حضور یابند.

الف) رشته تاریخ شنبه 18 آبان   (مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

ب) رشته  شیمی آلی شنبه 18 آبان (مکان: دانشکده علوم پایه)

ج) رشته مهندسی شیمی (روزانه)  یکشنبه 19 آبان (مکان دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی)

د) رشته مهندسی شیمی (پردیس خودگردان) دوشنبه 20 آبان (مکان: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی)

ه) رشته ریاضی کاربردی شنبه 2 آذر (مکان: دانشکده علوم پایه)

تمامی مصاحبه ها از ساعت 8 صبح شروع خواهند شد.

 

با توجه به اینکه ارزیابی داوطلبان علاوه بر مصاحبه علمی، متکی به رزومه آنان نیز می باشد، خواهشمند است مدارک زیر را تهیه و در روز مصاحبه به کمیته ارزیاب ارائه نمایید.

 

    1.   مقالات چاپ شده

    2.  خلاصه مقالات چاپ شده در سمینارها، کارگاهها، همایشها، و کنگره های تخصصی داخلی و خارجی

    3.  تألیف یا ترجمه کتاب 


     4.  گواهی شرکت و سخنرانی در سمینارها، کارگاهها، همایشها، و کنگره های تخصصی داخلی و خارجی

    5.  هر گونه مدارک دال بر اکتشاف، اختراع، اثر بدیع  


    6.  گواهی مشارکت (مجری یا همکار) در انجام طرح های پژوهشی

    7.  افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، نفرات برتر جشنواره های ملی، رتبه های برتر آزمونهای ورودی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد.


    8.  روگرفت  ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد

    9.  هرگونه مدرک دال بر تسلط به زبان های خارجی (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ...) 

     

10. حداقل دو توصیه نامه علمی از اساتید دوره کارشنای و کارشناسی ارشد.      



داوطلب بایستی  مدارک زیر را برای انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشد.
    1.  اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) بایستی تاریخ فراغت از تحصیل قبل از 1392/6/31 باشد.
تبصره:  معرفی شدگانی که سال آخر دوره کارشناسی ارشد  می باشند ، می بایست حداکثر تا تاریخ 1392/6/31 فارغ التحصیل شوند.  (اصل گواهی تایید شده دانشگاه محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون و یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی.)  

    2.  اصل مدرک کارشناسی (لیسانس).   

    3.  اصل شناسنامه  و کارت ملی


    4.  مدرکی  که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده  را مشخص کند (برای برادران).

    5.  اصل گواهی مبنی بر عضو هیات علمی رسمی و یا پیمانی وزارت متبوع بوده که به تایید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده است. (برای داوطلبانی که در کارنامه آنها در ستون مربوط به سهمیه عبارت مربی درج شده است).


  6. اصل فیش واریزی مبلغ 250000 (معادل بیست و پنج هزار تومان) به شماره حساب 2642059060 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه خلیج فارس


حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

 

محتوای ژورنال

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان دکترا

آزمون بسندگی زبان در روز دوشنبه  20 ابان ماه 1392 ساعت 10 صبح در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

داوطلبان برای شرکت در این ازمون بایستی تا روز چهار شنبه 15 ابان ماه 1392 با مراجعه به آموزش دانشگاه ثبت نام نمایند.

محتوای ژورنال

 

ویژه دانشجویان ورودی جدید

 

به نام خدا

ضمن عرض تبریک به خاطر پذیرفته شدن  شما  در دانشگاه خلیخ فارس بوشهر (دانشگاه جامع استان بوشهر)، به اطلاع شما دانشجوی عزیر ورودی جدید می رساند که دانشگاه خلیج فارس در سال 1371 فعالیت خود را با 2 رشته آغاز کرده است و اکنون دارای هشتاد رشته  می باشد. از این هشتاد رشته 1 رشته در مقطع کاردانی، 25 رشته در مقطع کارشناسی، 43 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 11 رشته در مقطع دکترا می باشند.

 دانشگاه دارای 5 معاونت می باشد.

               

می توانید با مراجعه   به پرتال دانشگاه به آدرس  www.pgu.ac.ir   با وظایف هر کدام از این معاونتها آشنا شوید.  نکته مهم آنکه کلیه قوانین و مقررات آموزشی با عنوان آیین نامه های  آموزشی در بخش معاونت آموزشی قرار دارد که شما دانشجوی گرامی بایستی حتما آن را مطالعه و بر اساس آن فعالیتهای آموزشی از قبیل انتخاب واحد، مرخصی تحصیلی، حذف درس و ... را انجام دهید. (بعد از ثبت نام حتما آن را بخوانید. دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی جدید  بایستی آیین نامه  آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی  ورودی 91 و بعد از آن را بخوانند.) همچنین   توجه داشته باشید که  اداره امور خوابگاهها، امور رفاهی، اداره تغذیه، اداره تربیت بدنی و مرکز بهداشت جز واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی است.

دانشگاه خلیج فارس بوشهر دارای 8 دانشکده می باشد.

                

 دانشکده های  1. فنی و مهندسی 2. علوم پایه 3. ادبیات و علوم انسانی 4. معماری و شهرسازی 5. مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 6. علوم و فنون دریایی در شهر بوشهر، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در  حومه شهر برازجان و دانشکده فنی و مهندسی جم در شهر جم قرار دارند.

  برای دیدن مدارک ثبت نام  و دریافت فرمهای ثبت نام  در بخش معاونت آموزشی وارد  ثبت نام دانشجویان ورودی جدید شوید و یا اینجا را کلیک کنید.

برای  اطلاع از شرایط خوابگاه ها و امور رفاهی اینجا را کلیک کنید.

 

برای اطلاع از برنامه های علمی فرهنگی، فوق برنامه کانونها، انجمن های   علمی و تشکل ها اینجا را کلیک کنید.

 

اگر اولین بار است که به بوشهر سفر می کنید، نقشه  راهنمای مکان دانشگاه در زیر قرار داده شده است.  مشتاقانه منتظر دیدار شما در دانشگاه هستیم.

 


 
 

 
محتوای ژورنال

به نام خدا

نظر به تقاضای فراوان داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد واحد پردیس دانشگاهی جهت تمدید مهلت ثبت نام، به اطلاع این داوطلبان می رساند که مهلت ثبت نام تا تاریخ

چهارشنبه 6 شهریورماه 1392 تمدید شده است.

داوطلبان گرامی بایستی مدارک ثبت نام را طوری پست نمایند تا حداکثر چهارشنبه 6 شهریورماه 1392  به معاونت آموزشی دانشگاه رسیده باشد و یا اینکه آن را به معاونت آموزشی دانشگاه تحویل نمایند.

 

واحد پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس در مهرماه 1392 در رشته های زیر  در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

 

رشته های پردیس دانشگاهی

1.     مهندسی شیمی

2.     آموزش زبان انگلیسی

3.     مهندسی عمران- سازه

4.     مهندسی نفت- بهره برداری

5.     آمار اقتصادی و اجتماعی

6.     مدیریت حمل و نقل بین قاره ای

7. مدیریت صنعتی

8. مدیریت بازرگانی

 شرایط ثبت نام در پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس

الف:شرایط عمومی

1. دارا بودن صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه تحصیل در پردیس های دانشگاهی جهت ادامه تحصیل
2. نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

ب: شرایط اختصاصی

1. داشتن گواهی معتبر پایان دوره کارشناسی با معدل حداقل  12 از 20 ازدانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در رشته مرتبط با رشته مورد تقاضا
2. پرداخت شهریه ثابت و متغیر  مصوب

 3. قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه 

لازم به ذکر است که 20 درصد پذیرش دانشجویان پردیس اختصاص به رزمندگان و ایثارگران محترم دارد. این دسته از داوطلبان باید 80 درصد نمره آخرین فرد قبول شده در رشته های کارشناسی ارشد پردیس را داشته باشند.

رشته های مرتبط  دوره کارشناسی:

1.     مهندسی شیمی: تمامی گرایش های  رشته های مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و شیمی کاربردی

2.     آموزش زبان انگلیسی: تمامی رشته های مجموعه زبان و ادبیات انگلیسی

3.     مهندسی عمران- سازه: تمامی گرایشهای رشته مهندسی عمران

4.     مهندسی نفت- بهره برداری: تمامی گرایشهای مهندسی نفت و مهندسی شیمی

5.     آمار اقتصادی و اجتماعی: تمامی رشته ها آزاد است.

6.     مدیریت حمل و نقل بین قاره ای: تمامی رشته ها آزاد است.

7. مدیریت صنعتی: تمامی رشته ها آزاد است.

8. مدیریت بازرگانی: تمامی رشته ها آزاد است.

 

مراحل ثبت نام:

• ثبت نام اولیه از  9  لغایت 30 مردادماه   1392 صورت خواهد گرفت. تاریخ آزمون 15 شهریور 92 توزیع کارت ورود به جلسه یک روز قبل از آزمون
• داوطلبان می بایست پس از دریافت فرم ثبت نام از طریق وب سایت دانشگاه  خلیج فارس و تکمیل آن، مدارک خواسته شده را توسط پست پیشتاز به آدرس بوشهر -  دانشگاه خلیج فارس – حوزه معاونت آموزشی ارسال دارند.
• پذیرش از طریق  مصاحبه و آزمون کتبی صورت می پذیرد.
• برای دانشجویان مرد ایرانی برابر قوانین نظام وظیفه عمومی، پس از پذیرش و ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی خواهد شد.
• محل تحصیل در پردیس دانشگاه خلیج فارس بوده و بصورت حضوری و تمام وقت می باشد.
• طول دوره بر اساس مقررات و تقویم دانشگاه خلیج فارس می باشد.
• به فارغ التحصیلان دانشنامه رسمی دانشگاه خلیج فارس  داده خواهد شد.
• پردیس دانشگاهی هیچگونه تعهدی در خصوص تأمین خوابگاه و سایر خدمات رفاهی ندارد.

مدارک لازم برای ثبت نام در پردیس دانشگاهی دانشگاه خلیج فارس

مدارک لازم برای درخواست شرکت و تحصیل در هر یک از رشته های کارشناسی ارشد  پردیس دانشگاهی:

1. تکمیل فرم ثبت نام اولیه  (برای دریافت فرم اینجا  را کلیک کنید. ابتدا فایل را ذخیره و سپس آن را باز کنید.)
2. رو گرفت مدرک تحصیلی دوره ی کارشناسی  یا ارایه معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر  فارغ التحصیلی تا 31 شهریور 1392 (برای دریافت فایل دانشجوی سال آخر اینجا را کلیک کنید).
3. رو گرفت ریز نمرات دوره ی کارشناسی.
4. روگرفت از تمام صفحات شناسنامه  (شماره تلفن های ثابت و همراه و همچنین پست الکترونیکی به صورت خوانا در پشت تصویر شناسنامه ذکر گردد)
5. دو قطعه عکس 4×3 با ذکر مشخصات داوطلب در پشت آنها .
6. روگرفت کارت معافیت دایم/ کارت پایان خدمت نظام وظیفه/ دفترچه ی آماده به خدمت و برای داوطلبانی که به تحصیل مشغول هستند ارائه ی گواهی اشتغال به تحصیل کافی میباشد.
7.  اصل فیش پرداخت هزینه تشکیل پرونده و بررسی درخواست داوطلبان به مبلغ1000000ریال (یک میلیون ریال) به حساب شماره2642059060 بانک تجارت شعبه دانشگاه خلیج فارس بنام درآمدهای اختصاصی  دانشگاه خلیج فارس قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور.

*یاد آوری: در صورت پذیرش داوطلب، ارائه اصل کلیه مدارک یاد شده در هنگام ثبت نام الزامی است.
نحوه ی ارسال مدارک :
داوطلبان می بایست کلیه مدارک خود  را به وسیله پست پیشتاز  حد اکثر تا تاریخ 30 مردادماه 1392 به آدرس بوشهر- دانشگاه خلیج فارس -حوزه معاونت آموزشی  ارسال و یا به صورت دستی به دبیرخانه آموزش تحویل  نمایند.
تاریخ آزمون 15 شهریور 92 توزیع کارت ورود به جلسه یک روز قیل از آزمون
توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 07714222444 آقای اصبعی تماس بگیرید.

 

 

اطلاعات کلی رشته ها

آموزش زبان انگلیسی

 

ردیف

نام درس

تعداد سوالات

ضریب

ظرفیت

1

روش تدریس

20

1

 

 

15 نفر

2

آزمون سازی

20

1

3

زبانشناسی

20

1

4

بسندگی

60

2

 

مهندسی نفت - بهره برداری

 

ردیف

نام درس

تعداد سوالات

ضریب

ظرفیت

1

زمین شناسی

15

1

 

 

 

15 نفر

2

مهندسی مخزن

15

2

3

ریاضی

15

2

4

حفاری

15

2

5

بهره برداری

15

2

6

مکانیک سیالات

15

2

7

زبان تخصصی

10