ورود
معاونت دانشجویی
شاخص موقعيت
آمار سایت
 
خبر روز
 
......................................................................................................................... 
.........................................
........................................................
**************************************************
...........................................................................
..........................................................................
آدرس سایت پرداخت هزینه خوابگاه نیمسال اول 93-92 : www.bp.swf.ir می باشد.
 
اطلاعیه های
تحویل مدارک وامهای ضروری - ودیعه مسکن متاهلین - مسکن مجردی حداکثر یک هفته پس از ثبت نام وام میباشد .
تحویل سند تعهد محضری  برای تمامی دانشجویان الزامی  می باشد .
 
اوقات شرعی