ورود
معاونت دانشجویی
شاخص موقعيت
آمار سایت
 
اطلاعیه های جدید

 

اطلاعيه مهم  کميسيون موارد خاص

                                                                                                                        
 

کلیه دانشجویان شبانه متقاضی وام شهریه ورودی 93 ;می بایست حداکثر تا تاریخ 6/10/93 سند تعهد محضری خود را تحویل امور رفاهی نمایند

 
اوقات شرعی