معرفی

مرکز مشاوره دانشگاه خلیج فارس در سال 1376 افتتاح گردید.روسای مرکز مشاوره از اول تاکنون با همت خود فعالیت های مرکز مشاوره را گسترش دادند.

مرکز مشاوره دانشگاه خليج فارس بوشهر مفتخر است، همگام با ساير واحد هاي دانشگاه و در راستاي فراهم نمودن شرايط مناسب جهت تحصيل دانشجویان، خدمات مختلفی را ارائه دهد.

مشخصات مسئول مركز مشاوره :

نام مسئول : فریده سادات حسینی

ميزان تحصيلات :   دکتری                                 رشته تحصيلي: روانشناسی                                  گرايش: تربیتی

نحوه همكاري با دانشگاه:  هيأت علمي                    نحوه همكاري با مركز مشاوره: تمام وقت

ميزان حضور در طول هفته در مركز به روز/ ساعت : پنج روز/ 20 ساعت            دارای مجوز نظام روانشناسی: بلی

وضعیت پرسنلی :

نام و میزان حضور کارشناسان مشاوره و روان شناسی

رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

رشته

گرايش

1

سيد موسي گلستانه

دکتري

روانشناسي

تربيتي

2

سيده زحل قانعيان

کارشناسي ارشد

روانشناسي

باليني

3

محمد قاسم زارع

دکتري

روانشناسي

تربيتي

4

علي پاکيزه

دکتري

روانشناسي

شخصيت

6

فریده السادات حسینی

دکتری

روانشناسی

تربیتی

7

سوران رجبی

دکتری

روانشناسی

عمومی

8

یوسف دهقانی

دکتری

روانشناسی

تربیتی

9

مهناز جوکار

دکتری

مشاوره

خانواده

10

ستاره مهنایی

دانشجو دکتری

روانشناسی

عمومی11

راضیه خرم آبادی

دانشجو دکتری

روانشناسی

عمومی

12

مصطفی دهقانی

دانشجو دکتری

روانشناسی

مشاوره خانواده

13

عاطفه جمالی

کارشناس ارشد

کامپیوتر

مسئول دفتر

 

شعب مركز مشاوره:

رديف

نام شعبه

نوع

(تمام‌وقت/پاره‌وقت)

1

دفتر مرکزی

تمام وقت

2

دانشکده کشاورزی

تمام وقت

3

خوابگاه یادگار

 پاره وقت

4

دانشکده ادبیات

 پاره وقت

5

خوابگاه کوثر 1

پاره وقت

6

خوابگاه کوثر 2

پاره وقت

آدرس مرکز مشاوره :

آدرس پستي : بوشهر- خيابان شهيد ماهيني- دانشگاه خليج فارس-دانشکده ادبيات- مرکز مشاوره دانشگاه- کدپستي 7516913798

 

تلفن :         31222339-077

نمابر :         31222339-077

آدرس پست الکترونیکی رییس مرکز مشاوره: mgolestaneh@yahoo.com


 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397