مدیریت امور مالی

 

مدیر امور مالی

نام:  مهدی
نام خانوادگی:  رضایی
سمت:  مدیر امور مالی
تحصیلات:  دکتری حسابداری
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-31222034
نمابر:
رایانامه:
صفحه شخصی:  

 

 

 

اداره دریافت و پرداخت

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
محسن جهرمی رئیس اداره
077-31222047    
مرجان
ایمانی
صدورچک
077-31222038محمدجواد
افیسی
حقوق و دستمزد
077-31222047خدیجه
اردست
درآمد 077-31222080 

اداره اعتبارات و تنظیم حسابها
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
عبدالحسین انصاری رئیس اداره        
هما فیوض کارشناس
077-31222362    
احمد
یزدان پرست
کارشناس 077-31222037


محمد لک کارشناس 077-31222045    
رقیه دشتپوری کارشناس        
شهین امیری کارشناس        

 

اداره رسیدگی به اسناد

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
شهین
امیری
کارشناس طرح های عمرانی
077-31222033


صفدر
اکمیول
کارشناس رسیدگی
077-31222380


علی
هدایت
کارشناس 077-31222037امین اموال
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
حسن
نریمانی
کارشناس 077-31222046


امیر رفیعی کارشناس        

بایگانی
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
حمید
لک
بایگان 077-31222282


خداکرم احمدی متصدی امور اداری
       

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397