آیین نامه ها و مقررات

کانون های فرهنگی دانشجویی نهاد هایی هستند که در قالب وابط تعیین شده در زمینه هایی از قبیل دینی و مذهبی، ادبی و هنری، فرهنگ و اندیشه و اجتماعی زیر نظر این دانشگاه به فعالیت می پردازند.

 آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397