آیین نامه ها و مقررات

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور،تقویت بنیه و روحیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، انجمن های علمی حوزه های مختلف دانش با حمایت این دانشگاه به فعالیت می پردازند.


آیین نامه فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397