آپا
 

آپا (مرکز امداد و پشتیبانی و آگاهی رسانی رایانه ای)

نام:  غلامرضا
تصویر
نام خانوادگی:  احمدی
سمت:  رئیس مرکز
تحصیلات:  ....
مرتبه علمی:  ...
تلفن:
نمابر:
رایانامه: [at]pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  
شرح وظایف:

 

مسئول دفتر Photo ...
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه


آپا - مرکز امداد و پشتیبانی و آگاهی رسانی رایانه ای

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...


شرح وظایف
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397