صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > کاربرگ‌ها 
کاربرگ‌ها

 

آیین نامه ها و فرم های اداره انتشارات

پرسشنامه ارزشيابي و داوري کتاب فرم معرفی داور قرارداد چاپ کتاب

شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه خلیج فارس

قرارداد واگذاري حق نشر قرارداد تجديد چاپ کتاب قرارداد داوري کتاب الگوي ويرايش کتاب

تقاضاي چاپ کتاب 

فرم پرسشنامه سردبیر

آیین نامه نمایه سازی استنادی ISC

فرم پرسشنامه مدیر  مسئول

اساسنامه جامع نشریات دانشگاه خلیج فارس فرم مخصوص اعضای هیات تحریریه فرم درخواست اعتبار نشریات علمی ترویجی فرم درخواست اعتبار  نشریات علمی پژوهشی
آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور  


 


 


خدمات پژوهشی استادان

قرارداد داخلی پروژه پژوهشی بیرونی

قرارداد بیرونی پروژه پژوهشی بیرونی

فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی بیرونی

پژوهانه

پیشنهاد طرح پژوهشی درون دانشگاهی خلیج فارس پژوهی

صندوق حمایت از پژوهشگران

پیشنهاد طرح پژوهشی درون دانشگاهی فناورانه

فرم گزارش نهایی پروژه های پژوهشی مستقل

آیین نامه پژوهانه اساتید 1396

فرم شرکت در کنفرانس های داخلی

پشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی پسا دکترا

فرم شرکت در کنفرانس بین المللی

پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی رساله دکترا

پیشنهاده طرح پژوهشی بین المللی

پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی

تفاهم نامه اجرای پروژه های تحقیقاتی و پسا دکتری مشترک دانشگاه خلیج فارس با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397