نشریات انجمن های علمی

نشریات فعال انجمن های علمی شامل موارد زیر می گردد:

نام نشریه صاحب امتیاز
ذهن برتر انجمن علمی روان شناسی
فروزان انجمن علمی مهندسی شیمی
درجریان انجمن علمی برق
کاربرگ انجمن علمی حسابداری
امید امروز، مدیر فردا  انجمن علمی مدیریت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397