معرفی تشکل های دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس با هدف رشد فرهنگ تفکر و تربیت متفکران، مدیران و دانشمندان آینده و به منظور توسعه و تشویق فعالیت های دانشگاهیان اقدام به حمایت از تشکل های دانشجویی می نماید.

 

لیست تشکل های دانشجویی مورد حمایت دانشگاه به شرح زیر است:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397