صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت دانشجویی > مدیریت امور دانشجویی 
مدیریت امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی

نام: مهدی
تصویر
نام خانوادگی:  توکلی
سمت:  مدیر امور دانشجویی
تحصیلات:  
مرتبه علمی:
تلفن:  
نمابر:  
رایانامه:  
صفحه شخصی:  

معاون مدیر امور دانشجویی
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
مهدی
توکلی
077-31222525

 

مسئول دفتر


Photo ...
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
سیما
خاکیان
077-33440524
077-33440523

اداره رفاه دانشجویی

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
عبدالرحیم
معرفیان
رئیس اداره 077-31222516حسن
دشتدار
کارشناس 077-31222526
اداره امور خوابگاهها
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
روح الله
پاکیزه
رئیس اداره
077-31222514


حکمت الله
جمالی
کارشناس 077-31222522


 

اداره تغذیه
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
عباس
معصومی
رئیس اداره
077-31222330


حسین
رهنما
کارشناس 077-31222309


محمدعلی سبحانی کارشناس 077-31222309      
مریم خلفی کارشناس        

 

 

امور مالی
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
حیدر
اکمیول
عامل مالی
077-31222521


حسین
بحرانی
کارپرداز 077-31222519


 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397