صفحه اصلی > درباره دانشگاه > معاونت ها > معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی > حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام:  علی
نام خانوادگی:  پاکیزه
سمت:  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تحصیلات:  دکترای روانشناسی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-31222710 
نمابر: 077-31222710
رایانامه: pakizeh@pgu.ac.ir
صفحه شخصی:  

مسئول دفتر      
نام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
مریم زارع 077-31222710 077-31222710

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
سید مصطفی
حسینی
کارشناس هیات ممیزه

077-31222370داریوش
امیری
کارشناس امور هیات علمی

077-31222068احمد آرامون مسئول دبیرخانه آموزش 077-31222271      

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397