تفاهم نامه های پژوهشی

تفاهم نامه همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دانشگاه خلیج 

تفاهم نامه همکاری میان مرکز آموزش و پژوهش بین المللی وزارت امور خارجه و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه اجرای پروژه های تحقیقاتی و پسا دکتری مشترک دانشگاه خلیج فارس با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت ملی نفت ایران-منطقه بوشهر

تفاهم نامه آموزشی پژوهشی شرکت گاز استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه همکاری مشترک میان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه همکاری شرکت توزیع برق استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه برگزاری دورهای آموزشی سازمان نظام مهندسی و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه انجمن هسته ای ایران و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی حرفه ای و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه چهار جانبه  تشکیل کردیدور علم و فناوری استان بوشهر

تفاهم نامه همکاری مشترک انستیتو مهندسی نفت و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری خلیج فارس و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه خلیج فارس

تفاهم نامه همکاری دو جانبه صنایع دفاعی و استانداری بوشهر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397