صفحه اصلی > درباره دانشگاه > حوزه ریاست > هیات امنا > اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دائمی هيأت امناء 
اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دائمی هيأت امناء

اسامي اعضاي حقوقی کمیسیون دائمی هيأت امنا

-  آقای دکتر احمد عريان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه 

-  آقای دکتر عبدالمجید مصلح - رئيس دانشگاه و دبیر کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه
-
 آقای دکتر حسین شفیعی ـ نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور
 - خانم دکتر میرزا بزرگ مدير کل محترم برنامه، بودجه و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
-
 آقای مهندس سعيد رضايی معاون محترم مرکز هیأت­های امناء و هیأت­های ممیزه

اسامی اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هيأت امنا

- آقای دکتر حسين اسلامی ـ عضو کمیسیون دائمی هيأت امنای دانشگاه.

- آقای دکتر علی پاکيزه ـ عضو کمیسیون دائمی هيأت امنای دانشگاه.

- آقای دکتر سعيد کريمی جعفر بیگلو ـ عضو کمیسیون دائمی هيأت امنای دانشگاه.

- آقای مهندس مهدی يوسفی ـ عضو کمیسیون دائمی هيأت امنای دانشگاه.

- آقای رضا عوض پور ـ عضو کمیسیون دائمی هيأت امنای دانشگاه.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397