يکشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠٠
اعضاي هيات اجرايي جذب

دبیرخانه هیئت اجرایی جذب

نام:  محمدرضا
نام خانوادگی: محمدی زاده
سمت:  دبیر هیات اجرایی جذب
تحصیلات:  دکترای شیمی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 077-31222013
نمابر:
رایانامه:
صفحه شخصی:  

 

 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
معصومه
پیردادیان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب
077-31222013بیژن انجمن کارشناس  077-31222013    
دسترسی سریع