اداره تربیت بدنی

اداره تربیت بدنی

نام:  شهرام
تصویر
نام خانوادگی: اکبرزاده
سمت:  رئیس اداره تربیت بدنی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی:  
تلفن:  077-31222515
نمابر:  077-33440523
رایانامه:
صفحه شخصی:  

 

اداره تربیت بدنی

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
حمید
بردیده
کارشناسامید
برزویی
کارشناسکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397