دکترا
چهار جدول قیمت بسیار زیبا

دانشگاه خليج فارس در 12 رشته تحصیلی دانشجوی دکترا می پذیرد. حضور دو استادی که در سال 1394 در زمره دانشمندان یک درصد برتر دنیا از نظر تعداد استنادات پژوهشی قرار گرفتند و نیز دانشیاران و استادیاران برجسته دیگری که در اجرای طرحهای پژوهشی ملی و استراتژیک کشور فعالیت دارند، فضایی مفید و اشتیاق برانگیز برای تحصیل و پژوهش در دوره دکترا را در دانشگاه خلیج فارس به وجود آورده است.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی مقطع دکتری
نام رشته گرایش سرفصل
تاريخ مطالعات ايران بعد از اسلام
مديريت صنعتي تحقيق در عمليات
مديريت صنعتي توليد در عمليات
زبان و ادبيات عربي  
دانشکده فنی و مهندسی مقطع دکتری
نام رشته گرایش سرفصل
مهندسي مکانيک
دانشکده علوم پایه مقطع دکتری
نام رشته گرایش سرفصل
شیمی آلی
شیمی فیزیک
شیمی معدنی
آمار
ریاضی محض آنالیز
ریاضی کاربردی آنالیز عددی
دانشکده نفت ، گاز و پتروشیمی مقطع دکتری
نام رشته گرایش سرفصل
مهندسي شيمي
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.