صفحه اصلی > آموزش > دکترا > دکترا 
دکترا

 

دانشگاه خليج فارس در 12 رشته تحصیلی دانشجوی دکترا می پذیرد. حضور دو استادی که در سال 1394 در زمره دانشمندان یک درصد برتر دنیا از نظر تعداد استنادات پژوهشی قرار گرفتند و نیز دانشیاران و استادیاران برجسته دیگری که در اجرای طرحهای پژوهشی ملی و استراتژیک کشور فعالیت دارند، فضایی مفید و اشتیاق برانگیز برای تحصیل و پژوهش در دوره دکترا را در دانشگاه خلیج فارس به وجود آورده است. 

 

دانشکده ادبيات وعلوم انساني

 

تاریخ

زبان و ادبیات  عربی

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی - تولید در عملیات

 

 

دانشکده علوم پايه

 

 

آمار

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

ریاضی محض - آنالیز

شیمی آلی

شیمی فیزیک

شیمی معدنی

 

 

دانشکده    مهندسي

 

  مهندسی مکانیک

 

 

دانشکده نفت، گاز و پتروشيمي

 

 

مهندسی شیمی

  

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.