صفحه اصلی > آموزش(1) > کارشناسی ارشد > کارشناسی ارشد 
کارشناسی ارشد

 

دانشگاه خليج فارس در 45 رشته کارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد. تنوع رشته هاي کارشناسی ارشد دانشگاه در زمینه های مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه،  کشاورزی و علوم و فنون دریایی این امکان را براي داوطلبان گرامی کنکور فراهم آورده است تا بتوانند به سادگی رشته مورد علاقه خود را در دانشگاه خلیج فارس انتخاب نمایند و به رویاهای خود درباره دستیابی به تحصیلات تکمیلی با کیفیت زیر نظر اساتیدی با تجربه و صمیمی جامه عمل بپوشانند.  

 

دانشکده ادبيات وعلوم انساني

 

 

آموزش زبان انگلیسی

اقتصاد انرژی

تاریخ - مطالعات خلیج فارس

روانشناسی تربیتی

روانشناسی عمومی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی - ادبیات مقاومت

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

 

 

دانشکده علوم پايه

 

 

آمار ریاضی

آمار - اقتصادی و اجتماعی

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

ریاضی محض - آنالیز

ریاضی محض - جبر

زیست شناسی- علوم سلولی ومولکولی

ژئو فیزیک

شیمی  معدنی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

شیمی فیزیک

فیزیک - اتمی و مولکولی

فیزیک - حالت جامدات

فیزیک - هسته ای


 

 

   

دانشکد ه علوم و فنون دریایی

 

 

زیست فناوری دریا

شیمی دریا

مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای

 

 

دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي

 

 

مهندسی علوم باغبانی - میوه کاری

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح سبزیها

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح میوه ها

مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

مهندسی منابع طبیعی - تکثیروپرورش آبزیان

 

 

دانشکده    مهندسي

 

  

مهندسی برق - کنترل

مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم

مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

مهندسی عمران - سازه

مهندسی معماری کشتی - هیدرو مکانیک کشتی

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

 

 

دانشکده نفت، گاز و پتروشيمي

 

 

مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیک

مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی

مهندسی شیمی - فرآیندهای پتروشیمی

مهندسی نفت - مخازن هیدرو کربوری

مهندسی نفت - بهره برداری      

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.