کارشناسی

دانشگاه خليج فارس در 26 رشته کارشناسي دانشجو مي پذيرد. با توجه به تنوع رشته هاي دانشگاه، گزینه های نسبتا زيادي براي داوطلبان کنکور وجود دارد که مي توانند با انتخاب يکي از اين رشته ها در دانشگاه خلیج فارس به عنوان یکی از بهترین دانشگاههاي کشور از نظر کيفيت آموزش تحصيل نمايند. کارنامه درخشان دانشگاه خليج فارس از نظر پذيرش دانش آموختگان آن در کنکور کارشناسي ارشد گواه خوبي بر توانمندي و شايستگي مدرسان دانشگاه خليج فارس و همت دانشجويان آن در پيشرفت تحصيلي است، به گونه ای که در بين دهها دانشگاه کشور که هریک بیش از 1000 شرکت کننده در کنکور کارشناسی ارشد 1394 داشتند، از نظرپذيرش دانش آموختگان کارشناسي در این کنکور رتبه 8 را به دست آورده است.

رشته های کارشناسي دانشگاه خليج فارس در 7 دانشکده ارايه مي گردد:

 

دانشکده ادبيات وعلوم انساني

 

 

 اقتصاد بازرگاني

 تاريخ

 حسابداري

 زبان و ادبيات انگليسي

  زبان و ادبيات عربي

 علم اطلاعات و دانش شناسي

 مديريت بازرگاني

 مديريت صنعتي

 

 

دانشکده علوم پايه

 

 

  آمار

 رياضي

 شيمي

 فيزيک

 

 

دانشکده فني و مهندسي جم

 

 

مهندسي صنايع

مهندسي کامپيوتر - نرم افزار

 

 

دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي

 

 

مهندسي كشاورزي - اصلاح نباتات 

مهندسي كشاورزي - علوم باغباني

مهندسي منابع طبيعي - شيلات- تكثير و پرورش آبزيان

مهندسي منابع طبيعي - شيلات - بوم شناسي

مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی 

 

 

دانشکده معماري و شهرسازي

 

 

معماري

 

 

دانشکده    مهندسي

 

  

  مهندسي برق

 مهندسي دريا - معماری کشتی

 مهندسي عمران

 مهندسي کامپيوتر - نرم افزار

 مهندسي مکانيک

 

 

دانشکده نفت، گاز و پتروشيمي

 

 

  مهندسي شيمي            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.