صفحه اصلی > اخبار دانشکده 
 • انتصاب دکتر باقری به سمت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
  انتصاب دکتر باقری به سمت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

 • انتصاب مدیر امور آموزشی دانشگاه از گروه شیمی
  انتصاب دکتر خسرو محمدی به عنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه

 • انتصاب مدیر جدید گروه فیزیک
  انتصاب مدیر جدید گروه فیزیک

 • جشن دانش آموختگی آمار 92
  جشن دانش آموختگی آمار 92

 • دانش آموختگی دانشجویان ریاضی ورودی 92
  دانش آموختگی دانشجویان ریاضی ورودی 92

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.