صفحه اصلی 
 • سخنرانی پروفسور رضا منصوری
  سخنرانی پروفسور رضا منصوری

 • سخنرانی علمی: آقای دکتر ابوطالب صدیقی
  سخنرانی علمی: آقای دکتر ابوطالب صدیقی

 • مراسم اهدا گل در سالروز بزرگداشت روز دانشجو
  مراسم اهدا گل در سالروز بزرگداشت روز دانشجو

 • انتخاب دکتر احمد محمدی اسلامی و دکتر سعید طهماسبی به عنوان پژوهشگران برتر
  انتخاب دکتر احمد محمدی اسلامی و دکتر سعید طهماسبی به عنوان پژوهشگران برتر

 • دکتر حسنی نژاد در جمع دانشمندان یک درصد جهان
  دکتر حسنی نژاد در جمع دانشمندان یک درصد جهان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.