هیات امنا

 

تاريخچه هيئت امنای دانشگاه خليج فارس

مطابق با قانون دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بصورت هیئت امنائی اداره می­گردند.
از ابتدای تشکیل دانشگاه و موسسات آموزش عالی در ایران این موسسات هر کدام دارای هیئت امناء خاص خود بوده که ترکیب و وظائف آنان متفاوت بوده است.  از اسفند ماه 1350 «قانون هیئت های امناء مؤسسات عالی علمی دولتی» به تصویب رسیده و هیئت امناء موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی که براساس قانون هیئت امناء دانشگاه تهران بوجود آمده بودند، بصورت یکنواخت و هماهنگ براساس قانون مذکور تشکیل گردیدند.
ترکیب اعضاء هیئت امناء براساس این قانون عبارت بود:
وزیر فرهنگ و آموزش عالي یا نماینده تام الاختیار وی،  8 نفر از شخصیتهای محلی و کشوری که بتوانند نقش موثری در توسعه مربوطه داشته باشند به پیشنهاد وزیر علوم.
در مرداد 1353 اصلاحیه قانون هیئت امناء به تصویب رسید و وزارت فرهنگ وآموزش عالي مکلف گردید برای هر یک ازدانشگاه­های دولتی و غیر دولتی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی هیئت امناء تشکیل دهد.
در سال 1367 قانون «تشکیل هیئت های امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. مطابق با این قانون ترکیب هیئت امناء شامل وزیر، رئیس موسسه، 4 تا 6 تن از شخصیت­های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوطه داشته باشند، وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه.

در چهارمین نشست هیئت امناء دانشگاههای منطقه جنوب کشور مورخ 20/10/71 مهندس رضاییان به عنوان رئیس دانشگاه بوشهر شرکت نمود. از این تاریخ است که می بایست با حضور رئیس دانشگاه در نشست رسمی هیئت امناء دانشگاه­های منطقه جنوب کشور (دانشگاه­های فارس، بوشهر وکهگیلویه و بویراحمد) این هیئت امناء را به عنوان متولی اداره دانشگاه ذکر نمود.
دانشگاه خلیج فارس توسط هیئت امناءدانشگاه­های منطقه جنوب کشور ادامه داشت تا اینکه در اسفند ماه 89 با تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه خلیج فارس دارای هیئت امناء مستقل گردید.

 

مصوبات هیات امنا


1.

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397