سفارش کتاب

سفارش کتاب

در راستای هدف اصلی کتابخانه مرکزی که تأمین منابع علمی مورد نیاز کاربران است، اعضا می‌توانند کتاب‌های چاپی یا الکترونیک مورد نیاز را از طریق سامانه سادا سفارش دهند. کاربران می‌بایست در ابتدا از نبود کتاب موردنظر در مجموعه اطمینان حاصل فرمایند و پس از آن از طریق زیر کتاب مورد نظر را سفارش دهند:

ورود به سامانه سادا  میزکار  سایر درخواست‌ها  فرم سفارش کتاب

در این فرم می‌بایست اطلاعات دقیق کتاب یا ISBN کتاب وارد شود یا فایل اکسل کتب موردنیاز با ذکر دقیق اطلاعات خواسته‌شده به درخواست الصاق گردد. کتابخانه مرکزی از پذیرفتن درخواست‌های ناقص معذور است. 

اساتید از میزکار استادی خود می‌توانند فرم را ارسال نمایند.    

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.