صفحه اصلی > دانشگاه و جامعه > خدمات نظارت و ارزیابی 
خدمات نظارت و ارزیابی

آیین نامه ها و بخش نامه ها کاربرگها زیر نظامهای آموزش عالی استان
آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
کاربرگ بازدید از دانشگاه آزاد(الف)
دانشگاه آزاد اسلامی
دستورالعمل تشکیل کارگروههای تخصصی هیأت‏ های نظارت کاربرگ بازدید از دانشگاه پیام نور(الف) دانشگاه پیام نور
لیست دانشگاه های منتخب استان ها (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه تشکیل شورای نظارت و ارزیابی)
کاربرگ بازدید از دانشگاه جامع علمی و کاربردی (الف) دانشگاه جامع علمی و کاربردی
بخشنامه همکاری دانشگاهها و مؤسسات آموزشی با هیأت های نظارت استانی کاربرگ بازدید از دانشگاه های دولتی و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی (الف) دانشگاه ها و موسسات دولتی وابسته به دستگاههای اجرایی
آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی کاربرگ بازدید از موسسات آموزش عالی غیر دولتی (الف) موسسات آموزش عالی غیر دولتی
شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیأت های نظارت و ارزیابی    
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی (جدید)    
شيوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ( موسسات آموزشی)    
شيوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ( موسسات پژوهشی)    
پیوست شماره 1 آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی    
اساسنامه شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي    

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی مهرماه 1397