صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > همایش ها و رخدادهای پژوهشی 
کاربردی کردن پژوهش ها زیرساخت توسعه دانش بنیان

کاربردی کردن پژوهش ها زیرساخت توسعه دانش بنیان

ادامه...
روند نمای اجرای برنامه جذب نخبگان در حوزه آموزش

روند نمای اجرای برنامه جذب نخبگان در حوزه آموزش

ادامه...
دومین دوره اجباری اصول اولیه ایمنی در آزمایشگاه ها برگزار شد

دومین دوره اجباری اصول اولیه ایمنی در آزمایشگاه ها برگزار شد

ادامه...
همایش ها و رخدادهای پژوهشی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.