صفحه اصلی > آموزش > تقویم و برنامه آموزشی 
تقویم و برنامه آموزشی

تقویم و برنامه های آموزشی دانشگاه خلیج فارس

نیمسال اول 1396
تقویم آموزشی دانلود
برنامه آموزشی
نیمسال اول 1396 دانشکده مهندسی
دانلود
ترم تابستان 1396
تقویم آموزشی دانلود
ليست دروس پيشنهادي
ترم تابستان96 پردیس 1 بوشهر
دانلود
ليست دروس پيشنهادي
ترم تابستان96 جم
دانلود
نیمسال دوم 1395
تقویم آموزشی دانلود
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.