صفحه اصلی > آموزش > تقویم و برنامه آموزشی 
تقویم و برنامه آموزشی

تقویم و برنامه های آموزشی دانشگاه خلیج فارس

 

نیمسال دوم 1396
تقویم آموزشی دانلود
نیمسال اول 1396
تقویم آموزشی دانلود

برنامه آموزشی نیمسال اول1396 دانشکده مهندسی     

دانلود
برنامه آموزشی نیمسال اول 1396 دانشکده ادبیات دانلود
   
 ترم تابستان 1396
تقویم آموزشی ترم تابستان دانلود

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی فروردین 1397