صفحه اصلی > آموزش > تقویم آموزشی 
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی دانشگاه خلیج فارس

تقویم آموزشی نیمسال اول 1396
انتخاب واحد 1396/6/11 الی  1396/6/22
شروع کلاس ها 1396/6/25
حذف و اضافه 1396/7/3 الی 1396/7/4
حذف نهایی 1396/9/27 الی 1396/9/28
ارزشیابی اساتید 1396/9/29 الی  1396/10/6
پایان کلاس ها 1396/10/14
شروع امتحانات 1396/10/16
پایان امتحانات   1396/10/30
دانلود
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.