معرفی

دانشگاه خلیج فارس در جهت افزایش آسایش و راحتی دانشجویان به ارائه خدمات اسکان و  تخصیص خوابگاه به دانشجویان می پردازد.


لیست خوابگاه های دولتی و خود گردان این دانشگاه به شرح زیر است:

 

نام خوابگاه

آدرس

خوابگاه امام خمینی(پسرانه)

بوشهر-دواس

خوابگاه خودگردان نوید(پسرانه)

بوشهر-دواس-روبروی درب ورودی دانشکده نفت

خوابگاه کوثر1(دخترانه)

بوشهر-خواجه ها

خوابگاه کوثر2(دخترانه)

بوشهر-خواجه ها

خوابگاه خودگردان سمیه(دخترانه)

بوشهر-دواس-روبروی درب ورود دانشکده نفت     

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.