اخبار > مزايده عموم اموال اسقاطي


  چاپ        ارسال به دوست

مزايده عموم اموال اسقاطي

 

به نام خدا

 

آگهي تجدید مزايده عمومی

 

دانشگاه خليج فارس در نظر دارد اموال اسقاطی ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. لذا از کليه متقاضيان که شرایط مزايده را قبول دارند، دعوت به عمل مي آيد، حداکثرتا پایان وقت اداری روز سه شنبه             مورخ  04/02/1397 براساس شرايط مزايده، قيمت پيشنهادي خود را مطابق فرم شماره 1 به دبيرخانه مرکزي دانشگاه ارائه نمايند.

موضوع مزایده: ملزومات اداری اسقاطی، ضایعات آهن، چدن و آلومینیوم

شرایط مزایده:

1-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌کند و دانشگاه مجاز است در چارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادات را قبول یا رد کند.

2- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ پنجاه میلیون ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری دانشگاه به شماره 2642068019 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه خواهد بود.

3- کليه پیشنهادات(ارائه قیمت) روز چهار شنبه  مورخ 05/02/1397 بازگشايي مي‌گردد.

4- تأکيد مي‌گردد ارائه مبلغ سپرده شرکت در مزايده براي کليه متقاضيان الزامي مي باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- نفر اول مزايده در صورت انصراف ، مبلغ سپرده وی توسط دانشگاه ضبط و نفر دوم مزایده به عنوان برنده انتخاب مي‌گردد.

6- الزامی است کليه متقاضيان پس از رویت کامل اموال مورد مزایده، قیمت پیشنهادی خود را در  فرم شماره 1 (پيشنهاد قيمت) درج و پس از امضاء به دبيرخانه مرکزي دانشگاه تحويل دهند.

7- متقاضیان پیشنهاد خود را در دو پاکت الف و ب به صورت جداگانه که پاکت (الف) مربوط به (اصل فیش بانکی) سپرده شرکت در مزایده و پاکت (ب) مربوط به قیمت پیشنهادی می‌باشد‌، در پاکت بسته و لاک و مهر شده در تاريخ مقرر تحويل دبيرخانه مرکزي نمایند.

8- شرکت کنندگان، مطابق موضوع مزایده باید صرفاً یک قیمت پیشنهاد دهند.

9-  به پيشنهادات مخدوش و دارای خط خوردگی ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- به پیشنهاداتی که بعد ازتاریخ مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- محل اموال موضوع مزایده دانشکده کشاورزی و منایع طبیعی دشتستان و صرفاً در ساعات اداری امکان بازدید وجود دارد.

*در صورت هرگونه سوال یا ابهام با آقای جعفری- مدیر امور حقوقی و قراردادها به شماره 07731222027  و با آقای ملایی مدیر امور اداری و پشتیبانی به شماره 07731222032 تماس حاصل فرمائید.

 

 


٠٩:٥٠ - سه شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٧    /    شماره : ١٧٤١    /    تعداد نمایش : ٥٩٧کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.
آخرین بروز رسانی دی ماه 1397