صفحه اصلی 
 • رییس دانشگاه خلیج فارس: واحدهای درسی رشته های فارسی و عربی نیازمند بازنگری است.
  رییس دانشگاه خلیج فارس: واحدهای درسی رشته های فارسی و عربی نیازمند بازنگری است.

 • همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس برگزار گردید.
  همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس برگزار گردید.

 • نشست هیات امنای دانشگاه خلیج فارس با حضور اعضاء برگزار گردید.
  نشست هیات امنای دانشگاه خلیج فارس با حضور اعضاء برگزار گردید.

 • انعقاد قرارداد پروژه توسعه خوشه صنعتی آبزیان بوشهر بین دانشگاه خلیج فارس و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر
  انعقاد قرارداد پروژه توسعه خوشه صنعتی آبزیان بوشهر بین دانشگاه خلیج فارس و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

 • مسابقه ساخت مجسمه های شنی ویژه کارمندان خانم برگزار شد.
  مسابقه ساخت مجسمه های شنی ویژه کارمندان خانم برگزار شد.

اسناد، شیوه نامه ها و کاربرگ های مهم
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.